SZAKTERÜLETEINK

Teljes körű jogi szolgáltatás a gazdasági társaságok mindennapi ügyvitele során, lefedve a társaság teljes működési területét.

Ingatlan adásvételi, bérleti, haszonbérleti szerződések elkészítése, ellenjegyzése. Termőföld-adásvétel, társasház-alapítás, közös tulajdon megszüntetése.

Két vagy többoldalú szerződések elkészítése, véleményezése a polgári jog összes területén. Vállalkozási szerződések és ÁSZF elkészítése.

Követelésérvényesítés (felszólítások, fizetési meghagyás, polgári peres képviselet,végrehajtás), szavatossági, kártérítési, vagyonmegosztási ügyek.

Cégalapítás, cégmódosítás, átalakulások levezetése, képviselet felszámolás-, csőd-, és végelszámolási eljárásban.

Munkajogi tanácsadás, munkaviszony megszüntetési okiratok és munkaszerződések készítése, véleményezése, peres képviselet.

Okiratok fordítása magyarról angolra és vissza, kétnyelvű szerződések, ÁSZF-ek készítése és véleményezése. Képviselet külföldi hatóság előtt.

Egyedi ügyek megoldása és jogi tanácsadás a polgári jog területén.